Διαδικτυακές Συνεδρίες

Αφού έχουμε μια αρχική επικοινωνία θα συμπληρώσετε το βασικό ερωτηματολόγιο. Αυτό βοηθά να δούμε αν είμαι η κατάλληλη σε σχέση με το θέμα που σας απασχολεί για να σας βοηθήσω. Όταν συμφωνήσουμε τη μεταξύ μας συνεργασία τότε διαβάζετε και αποδέχεστε το συμβόλαιο συνεργασίας και ξεκινάμε την διαδικτυακή θεραπεία.