Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2003-2014 Θέση Ψυχολόγου Πρότυπη  Βιοτεχνική  Μονάδα  (ΠΒΜ) Λακκιάς Βασιλικών Θεσσαλονίκης Ατομική-ομαδική συμβουλευτική και στήριξη καταρτιζομένων

Από 2002 έως τώρα Συμβουλευτική Ψυχολόγος Ελεύθερος επαγγελματίας- Πατρών Γερμανού 14  Θεσσαλονίκη Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλίκων

Από 2004 έως 2012 (2003-2004) Συμβουλευτική Ψυχολόγος City Liberal Studies (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία φοιτητών. Εποπτεία  ψυχολόγων

Από 2003 έως 2004 Συμβουλευτική ψυχολόγος Δήμος Θεσσαλονίκης Εισηγήτρια-συντονίστρια σεμιναρίων για μονογονεϊκές οικογένειες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2011 Διαδυκτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσης και χρήσης διαδυκτυακών συμβουλευτικών δεξιοτήτων (Level 3 Certificate on Online Counselling Skills). Counselling and Psychotherapy Central Awarding Body

2005-2007 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας-Τίτλος Γνωστικού Αναλυτικού Θεραπευτή

2000-2001 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία / Master of Arts  in Counselling Psychology University of Durham, Faculty of Social Science, Durham-UK

1999-2000 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ψυχολογία και Συμβουλευτική / Master of Science (M.Sc.) in Psychology and Counselling Manchester Metropolitan University, Department of Psychology and Speech Pathology Manchester- UK

1998-1999 Εθελοντική συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής (ΨΝΘ-Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

1994 – 1998 Πτυχίο Ψυχολογίας/ΑΠΘ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ενδεικτικά)

Παρακολούθηση εφαρμοσμένου εργαστηρίου με τίτλο «Χαρακτηριστικά και Διαταραχές Προσωπικότητας σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες «Μια γνωστική-Αναπτυξιακή Προσέγγιση». Θεσσαλονίκη, 2010

Δημοσίευση στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ασκληπιός με τίτλο «Η  Επαγγελματική και Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα: Παρουσίαση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας του ΟΑΕΔ,  Λακκιά Θεσσαλονίκης» Αθήνα, 2006

Παρακολούθηση  σεμιναρίου Οικογενειακής θεραπείας, Φεβρουάριος-Μάιος 2004

Παρακολούθηση κλινικού σεμιναρίου με θέμα « Τι θα πει «ψυχωτικό υποκείμενο» κατά τον Λακάν;», Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, 2004

Παρακολούθηση εφαρμοσμένου εργαστήριου με τίτλο «solution-focused counseling training workshop  modules», Durham, 2000

Παρακολούθηση Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο «Μορφές της εφηβείας σήμερα», Θεσσαλονίκη, 2003

Παρακολούθηση Σεμιναρίου, Άσκηση σε Ασθενείς με Άνοια, Θεσσαλονίκη, 1998

Παρακολούθηση του Έκτου Πανελλήνιου συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, 1997

Παρακολούθηση  παγκόσμιου συνεδρίου με τίτλο «4 World Congresson Dyslexia», Ελλάδα 1997

Παρακολούθηση εφαρμοσμένου εργαστηρίου με τίτλο « Γνωστική Συμπεριφορική Αντιμετώπιση της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής», Θεσσαλονίκη, 1997

Παρακολούθηση του 4 ευρωπαϊκού συνεδρίου ψυχολογίας, Αθήνα, 1995

ΓΛΩΣΣΕΣ
Γνωρίζω:Ελληνικά, Αγγλικά (Proficiency of Cambridge), Ιταλικά (Celi 3 / Diploma)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Είμαι μέλος του: BPS (British Psychological Society) και του BACP (British Αssociation for Counselling and Psychotherapy)