Τήρηση απορρήτου

Πόσο απόρρητες είναι οι πληροφορίες που θα δώσω;

Οι πληροφορίες που θα μοιραστείς μαζί μου, από την αποστολή μιας απλής ερώτησης εώς και το περιεχόμενο των συνεδριών μας θα είναι απόρρητες. Τόσο το hush.mail όσο και το Skype έχουν κωδικοποιημένες όλες τις πληροφορίες αλλά και εγώ θα τις φυλάσσω με συγκεκριμένο κωδικό.

 
Πότε σπάει το απόρρητο και γιατί;

Έχω νομικά το δικαίωμα να σπάσω το απόρρητο σε περίπτωση που θεωρήσω ότι θα βλάψεις τον εαυτό σου ή κάποιον άλλον όπως σε θέματα κακοποίησης, αυτοκτονικού ιδεασμού, τρομοκρατικής πράξης κτλ.