Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε, εφόσον το επιθυμείτε και αφού διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, τη δήλωση ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ παρακάτω,
καθώς και να επιλέξετε τους τρόπους επικοινωνίας.
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα https://www.sofiavasilikou.gr, το
περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στη Συμβουλευτική Ψυχολόγο κ. Σοφία
Μαρία Βασιλικού, με την ιδιότητά της ως παρόχου υπηρεσιών Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας, η οποία θα αναφέρεται εφεξής, χάριν συντομίας, ως η «πάροχος» ή/και «διαχειρίστρια» ή/και «υπεύθυνη επεξεργασίας».

Γενικοί Όροι Χρήσης
Κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας που εισέρχεται και κάνει χρήση των
υπηρεσιών της (αναφερόμενος παρακάτω, χάριν συντομίας, ως «ο χρήστης»),
τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που
διατυπώνονται εδώ και δίνει την αναντίρρητη συγκατάθεσή του στις προβλεπόμενες
διαδικασίες, καλείται, δε, να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Για το λόγο αυτό οφείλει, πριν τη χρήση της ιστοσελίδας, να διαβάσει
και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και, εφόσον διαφωνεί, να απόσχει
από τη χρήση των υπηρεσιών της.
Εφόσον ο χρήστης αποδεχθεί τους παρόντες όρους κατά τα ανωτέρω, έχει την
ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καταβάλλοντας ο ίδιος τα
αναγκαία τέλη προς τρίτους (παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου κλπ), ενώ έχει και την
αποκλειστική ευθύνη για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν
την πρόσβαση στις υπηρεσίες της (hardware, software, σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ).

Η πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, με τη βοήθεια εξειδικευμένων προς τούτο συνεργατών της, ώστε οι
παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες, λειτουργίες, επιλογές και περιεχόμενα
να παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα, πλην, όμως, δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη και δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της, στο βαθμό που η τελευταία
σχετίζεται με θέματα παρόχου ή άλλα τεχνικά συμβάντα που δεν εμπίπτουν στη
σφαίρα επιρροής της. Σας υπόσχεται, εντούτοις, ότι θα γίνεται επισταμένη
προσπάθεια, ώστε τα τυχόν υπάρχοντα τεχνικά προβλήματα να επιδιορθώνονται το
συντομότερο δυνατόν.
Σε κάθε περίπτωση, η πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, επεκτείνει,
βελτιώνει, τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το
σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους
χρήστες, καθώς και να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της τους παρόντες
όρους, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος. Συστήνεται να συμβουλεύεστε

τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και ιδιαίτερα πριν την κάθε χρήση
των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές
στο περιεχόμενό τους. Η χρήση κάθε φορά της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι
έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους χρήσης όπως αυτοί ισχύουν
εκείνη τη στιγμή.

Ανήλικοι
Πλην των δια ζώσης συνεδριών στο γραφείο της κ. Βασιλικού, η ψυχοθεραπεία που
παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή skype)
απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους, ήτοι σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους, τα οποία, επιπροσθέτως, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η παρούσα ιστοσελίδα προσπαθεί να ελέγξει, κατά το δυνατόν, τη μη χρήση των
υπηρεσιών που προσφέρει από ανηλίκους (με τη συμπλήρωση του σχετικού
ερωτηματολογίου κλπ). Συνίσταται, πάντως, στους γονείς και κηδεμόνες να
καθοδηγούν και ελέγχουν την πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Εάν παρόλα
αυτά, ανήλικοι χρήστες συνάψουν μη επιτρεπτή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσω
της παρούσας ιστοσελίδας, η πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ανακατεύθυνση (χρήση συνδέσμων “Links”)
Για λόγους επιστημονικότητας και πληρέστερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των
χρηστών της, η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης-
παραπομπής και σε άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (“links”), υπερσυνδέσμων
(“hyper-links”), ή διαφημίσεων. Ωστόσο, η πάροχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί
και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών τους, ούτε για τους όρους διαχείρισης και
προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν και δεν ταυτίζεται, ούτε
συνδέεται με άλλο τρόπο με αυτές. Κατά συνέπεια, ο χρήστης της παρούσας
ιστοσελίδας που επιλέγει να κάνει χρήση των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οφείλει να
γνωρίζει ότι, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει από την παραπάνω
επίσκεψη ή/και χρήση, ευθύνονται αποκλειστικώς αυτοί οι δικτυακοί τόποι, στους
οποίους και πρέπει να απευθυνθεί, άνευ ουδεμίας ευθύνης της παρόχου και
διαχειρίστριας της παρούσας ιστοσελίδας.

Κόστος προσφερόμενων υπηρεσιών και τρόποι πληρωμής
Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της κ. Βασιλικού προσφέρονται με έναν
από τους παρακάτω τρόπους, για τους οποίους ισχύει διαφορετική πολιτική
πληρωμών.

Πλην των επισκέψεων στο γραφείο, το κόστος των λοιπών υπηρεσιών
προκαταβάλλεται.
1. Με επίσκεψη στο γραφείο: Κόστος 40 € για 60λεπτη συνεδρία, το οποίο
καταβάλλεται ευθύς μετά το πέρας αυτής
2. Μέσω τηλεφώνου: Κόστος 30 € για 60λεπτη συνεδρία, το οποίο προκαταβάλλεται.
Υπενθυμίζεται ότι το κόστος του τηλεφωνήματος επιβαρύνει εσάς.
3. Μέσω ανταλλαγής e-mail: 25 ευρώ για κάθε απαντητικό e-mail της κ. Βασιλικού
4. Μέσω chat: 30 ευρώ για μία 60λεπτη συνεδρία
5. Μέσω video cam (Skype): 30 ευρώ για μία 60λεπτη συνεδρία
Η πληρωμή (με προκαταβολή) των παρεχομένων υπό 2-5 υπηρεσιών, μπορεί να γίνει
ως εξής:
1. Μέσω Pay Pal
H πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας, κ. Βασιλικού, έχει επιλέξει
τους καλύτερους συνεργάτες, ώστε να σας εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμών
σας με κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Οι πληρωμές γίνονται, εκτός του ήδη
υπάρχοντος ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας της ιστοσελίδας (Rapid SSL 128
bit encryption), μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος (SSL 128 bit encryption με
πληροφορίες by default secure ) της Pay Pal και όλες οι τραπεζικές πληροφορίες είναι
απόρρητες και εμπιστευτικές.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων,
γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία της Δικαιούχου, κ. Σοφίας-Μαρίας Βασιλικού,
προστατευόμενη από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται,
ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και εν γένει η αναπαραγωγή και αναμετάδοση των
περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η
αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του
περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Δικαιούχου. Η
εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα
τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή
εκμετάλλευσής του.
Απαγορεύεται ρητώς η παραπομπή μέσω links στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς τη
γραπτή προηγούμενη συναίνεση της δικαιούχου.

Δήλωση Συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ»)
H κ. Σοφία-Μαρία Βασιλικού, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με
μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας παροχής προς εσάς των υπηρεσιών
της ως Συμβουλευτικής Ψυχολόγου. Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά
θεραπευτικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό εσείς, εφόσον επιλέξετε να
συνεργαστείτε μαζί της, να της παράσχετε, μέσω της συμπλήρωσης του αναρτημένου
στην ιστοσελίδα βασικού ερωτηματολογίου, τις πληροφορίες που ζητούνται για μια
πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης και των προσδοκιών-επιθυμιών και προοπτικών
σας.
Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης και οι σχετικοί με αυτήν
Όροι χρήσης της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και
τη χρήση τους. Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς, ως υποκείμενα επεξεργασίας παρέχετε,
στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας, και δη με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, με τον οποίον καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκουσίως από τους χρήστες της παρούσας
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και υπεύθυνη επεξεργασίας, κ. Σοφία-Μαρία Βασιλικού, προκειμένου οι
χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί της, να τους παρέχονται
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος, εφόσον το επιλέξουν,
να τους παρέχεται η μορφή των συμβουλευτικών υπηρεσιών που επιθυμούν. Η
διαχειρίστρια δεσμεύεται αυστηρώς να μη διανείμει σε κανέναν τρίτο (με την
επιφύλαξη περιπτώσεων άρσης του απορρήτου που αναλύεται ειδικώς παρακάτω)
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το περιεχόμενο των συνομιλιών (προφορικών ή
γραπτών) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες, πλην των
αναγκαίων στοιχείων που δίνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής
στην αρμόδια Τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας). Εάν δηλώσετε ψευδή
ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να υποδυθείτε κάποιον άλλο όταν στέλνετε
πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα
αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας ή και περιεχόμενο καταγγελίας προς τις
Αρμόδιες Αρχές.
Η κ. Σοφία-Μαρία Βασιλικού, υπεύθυνη επεξεργασίας και μόνη εξουσιοδοτημένη προς τούτο, αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας αυτής, δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα, για την παροχή των υπηρεσιών της προς τους χρήστες, προσωπικά δεδομένα των χρηστών: α) από τη χρήση του pay pal (ονοματεπώνυμο, αριθμό παραγγελίας, διεύθυνση e – mail και κόστος), β) από τη συμπλήρωση του βασικού ερωτηματολογίου εκ μέρους των χρηστών τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω της ιστοσελίδας και των
παρεχομένων μέσω αυτής υπηρεσιών, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται
οικειοθελώς από τους χρήστες. Αποδέκτης των στοιχείων θα είναι αποκλειστικώς η
συναλλασσόμενη με αυτούς Τράπεζα. Εάν κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας δεν
επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλει
στην ιστοσελίδα και να μην συμπληρώσει τη Δήλωση Συγκατάθεσης.
Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων σας, για τους σκοπούς που περιοριστικώς και ειδικώς ως άνω αναφέρονται (πληροφορίες προς επικοινωνία με την ψυχολόγο, κ. Σοφία-Μαρία Βασιλικού και καταβολή της αμοιβής της, μέσω τραπέζης), είναι σύννομη, ως απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που μέσω της ιστοσελίδας προσφέρονται (προς σύναψη και εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών). Τα δεδομένα σας, καθώς και το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ μας θα τηρούνται για αόριστη χρονική περίοδο. Πρόσβαση στα δεδομένα σας και τις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένα, από την υπεύθυνη επεξεργασίας, προς τούτο πρόσωπα και μόνον όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο. Τα βασικά σας δικαιώματα, δυνάμει του ΓΚΠΔ, αναφορικά με την ως άνω συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι τα εξής:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Σας παρέχεται περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά (άρθρα 12-15 ΓΚΠΔ).
2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την υπεύθυνη επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από την υπεύθυνη επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
5. Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την υπεύθυνη επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επεξεργασίας, κ. Σοφία-Μαρία Βασιλικού, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: svasilikou@hotmail.com.
Η υπεύθυνη επεξεργασίας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης από ορισμένο χρήστη είτε προς την ίδια, είτε προς τρίτον, στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, είτε αυτοβούλως, προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικώς του ονοματεπωνύμου, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, του τηλεφωνικού αριθμού του κλπ), χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού, η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται, έχετε κατανοήσει πλήρως και συγκατατίθεστε στη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναλυτικώς και περιοριστικώς εδώ αναφέρονται, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρακάτω τετραγωνίδιο με τη δήλωση συγκατάθεσής σας:
[ ] Έχω κατανοήσει πλήρως τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών μου δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματά μου και ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ελευθέρως, ρητώς, ειδικώς και εν πλήρη επιγνώσει, προκειμένου τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρθηκαν ως άνω και με αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ως άνω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, την ως άνω δοθείσα συγκατάθεσή σας, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της, συμπληρώνοντας το κάτωθι τετραγωνίδιο, με τη δήλωση ανάκλησης:
[ ] ΑΝΑΚΑΛΩ την ως άνω δοθείσα συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν.

Τρόποι επικοινωνίας
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω τετραγωνίδια, αναλόγως των τρόπων για τη μεταξύ μας επικοινωνία που επιλέγετε και σας εξυπηρετούν καλύτερα:
Συμφωνώ να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω:
SMS VIBER Email Τηλεφωνικής κλήσης Skype

Συγκέντρωση πληροφοριών
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε οι χρήστες της να είναι
σε θέση να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα
τους, εκτός και εάν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να
παράσχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που επιθυμούν να
απευθυνθούν προσωπικά στην κ. Βασιλικού για να ζητήσουν την επαγγελματική της
συνδρομή και να συνεργαστούν μαζί της. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα
ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Κάθε συνεργασία μεταξύ μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας απαιτεί την συλλογή
προσωπικών σας στοιχείων. Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά εσάς παραμένει
αυστηρά απόρρητη, συλλέγεται, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται και τυγχάνει, εν γένει, επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο η κ. Βασιλικού (πλην των  τυπικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την πληρωμή μέσω pay pal, υπό τους όρους που ανωτέρω αναλύονται, αποδέκτης των οποίων είναι η Τράπεζα). Η εκ μέρους σας ως άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, με την αντίστοιχη συμπλήρωση από εσάς της δήλωσης συγκατάθεσής σας προς επεξεργασία τους σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την κ. Βασιλικού για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η υπεύθυνη επεξεργασίας και Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας φροντίζει,με τη βοήθεια των επαγγελματιών κατασκευαστών και συντηρητών της ιστοσελίδας, οι οποίοι δρουν μόνον κατ΄ εντολήν της, να παρέχει στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που
αναφέρεται στους παρόντες όρους, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο, σύγχρονο και πρόσφορο προς τούτο τεχνικό μέσον (βλ. και παρακάτω υπό «Ασφάλεια»). .
Σε καμία περίπτωση η κ. Βασιλικού δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα
προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, χωρίς πρότερη δική σας
συναίνεση, τόσο από πλευράς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όσο και
από το επαγγελματικό απόρρητο που καλύπτει τη μεταξύ σας σχέση, εκτός και αν
αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από
συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο η
συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν
συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Επαγγελματικό απόρρητο και άρση αυτού
Το απόρρητο μεταξύ ψυχολόγου και ατόμου που απευθύνεται σε αυτόν για την
παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του περιβάλλει την ίδια τη θεραπευτική
σχέση και καλύπτει (ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς) γεγονότα της οικογενειακής
και σεξουαλικής ζωής του ατόμου, ασθένειες, γράμματα, σημειώσεις βιογραφικού και
γενικού περιεχομένου, βιώματα της οικογένειας ή του στενού κοινωνικού του
κύκλου, αλλά και καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου του ατόμου (όπως συνήθειες,
φιλοδοξίες, φόβους, ανασφάλειες, επιθυμίες κ.λ.π.).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο ψυχολόγος οφείλει, ως κανόνα, να μην
παραβιάζει την επαγγελματική εχεμύθεια (απόρρητο).
Πλην, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ψυχολόγος δικαιούται στην
παραβίαση του απορρήτου (προκειμένου να εκπληρώσει καθήκον του ή να
διαφυλαχθεί έννομο ή για άλλο λόγο δικαιολογημένο συμφέρον δημοσίου ή του ιδίου
ή κάποιου άλλου, που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά) και άλλες, στις
οποίες υποχρεούται από το Νόμο στην «παραβίαση» – άρση του απορρήτου.
Αναφέρεται, ενδεικτικώς, ότι ο ψυχολόγος υποχρεούται στην παραβίαση της
επαγγελματικής εχεμύθειας μεταξύ άλλων και προκειμένου να αποφευχθεί η
μελλοντική τέλεση κακουργήματος.
Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να γνωρίζετε ότι η κ. Βασιλικού θα χρειαστεί να
αποτανθεί, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες Αρχές, ή/και σε άτομα του στενού
οικογενειακού ή φιλικού σας περιβάλλοντος ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο εμπλέκεται
άμεσα και πρέπει οπωσδήποτε να πληροφορηθεί σχετικώς.

Cookies
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της
διευκόλυνσης, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της, δηλαδή μικρά
αρχεία (text files), που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον Η/Υ του χρήστη,
επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα, να διευκολύνεται η
πρόσβαση του χρήστη σε αυτή, αλλά για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του
περιεχομένου της. Τα συγκεκριμένα Cookies, απολύτως αναγκαία για την ορθή
λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν προκαλούν βλάβες στους Η/Υ των χρηστών, ούτε και
στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα,
διαγράφονται αυτομάτως. Δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την
καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη, ούτε λαμβάνουν γνώση
οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Ασφάλεια
Η πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεται για την διασφάλιση
και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες της
ιστοσελίδας, λαμβάνοντας όλα τα αναγνωρισμένα και αναγκαία τεχνολογικά και
προληπτικά μέτρα.
Αναφορικά με την ασφάλεια της προσωπικής σας επικοινωνίας με την Ψυχολόγο, κ.
Βασιλικού, επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα διαθέτει προστασία [που σημαίνει,
πρακτικά, ότι κάθε πληροφορία που αποστέλλεται από οποιονδήποτε χρήστη (όπως
τα ερωτηματολόγια) είναι κωδικοποιημένη, όπως είναι κωδικοποιημένα και το
hush.mail και το Skype, των οποίων προτείνεται η επιλογή και από τους χρήστες.
Ολόκληρη η παρούσα ιστοσελίδα τρέχει σε Rapid SSL 128 bit encryption (GeoTrust).
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιείται το google
drive σε ασφαλές περιβάλλον https, επομένως, η μεταφορά και αποθήκευση των
δεδομένων λαμβάνει χώρα σε ασφαλές περιβάλλον της google. Για ακόμη
μεγαλύτερη ασφάλεια, γίνεται, από την Πάροχο, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
η μεταφορά των ως άνω εγγραφών –απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο- από το  google docs excel sheet προς excel που βρίσκεται στο μηχάνημα που είναι
εγκατεστημένο τοπικά στο γραφείο της και με αντίστοιχη απαλοιφή των εγγραφών
αυτών από το google docs. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται και ελαχιστοποιείται η
έκθεση των ως άνω πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους εξαρτάται
και από εσάς. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζετε ότι η κ. Βασιλικού, πέραν όλων των
άλλων μέτρων ασφαλείας, χρησιμοποιεί, για την επικοινωνία της μαζί σας,
προσωπικό Η/Υ στον οποίο έχει μόνο η ίδια πρόσβαση και η είσοδος σε αυτόν
προστατεύεται με κωδικό ασφαλείας.
Η δική σας συνδρομή στη διατήρηση της ασφάλειας της επικοινωνίας, είναι κομβική
και απολύτως απαραίτητη. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η
επικοινωνία να μην πραγματοποιείται μέσω κοινόχρηστων Η/Υ (στους οποίους έχουν
και άλλοι πρόσβαση) και επίσης καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση Η/Υ που
βρίσκονται εγκαταστημένοι σε internet καφέ και γενικά σε δημόσιους χώρους.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η σχετική με τη θεραπευτική διαδικασία συζήτηση
και αναφορά από εσάς εκτός θεραπευτικού πλαισίου (π.χ. σε ιστοτόπους κοινωνικής
δικτύωσης ή blogs), προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία σας και το απόρρητο
της διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, όπως προαναφέρθηκε, καλό είναι να χρησιμοποιούνται μέσα και
προγράμματα επικοινωνίας που προσφέρουν κωδικοποίηση (όπως το Skype και το
hush.mail ή οποιοδήποτε αντίστοιχο).
Αναφορικά, εξάλλου, με την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, επισημαίνεται
ότι η σύνδεσή σας στο τραπεζικό σύστημα, για την on-line πληρωμή, είναι ασφαλής
διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL
στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν
αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων
και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο
ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και
προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην παρούσα ιστοσελίδα.
Επαναλαμβάνεται ότι η πάροχος δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, τα οποία
παρέχονται απευθείας στην Τράπεζα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία – λοιποί όροι
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν
τροποποιούμενοι από τη Διαχειρίστρια της, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας
υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα
στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης με εφαρμοστέο δίκαιο το
ελληνικό.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί αντίθετη προς το Νόμο,
παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων. Οι παρόντες
όροι χρήσης, τους οποίους αυτοδικαίως θεωρείται ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε,
εφόσον κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και το «Συμβόλαιο
συνεργασίας για διαδικτυακή θεραπεία», εφόσον το αποδεχθείτε, αποτελούν τη
συνολική συμφωνία μεταξύ της κ. Βασιλικού και των χρηστών των σελίδων και
υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία
τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα
της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί
στο παρόν.