Κόστος υπηρεσιών

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επίσκεψη στο γραφείο 40€
Μέσω τηλεφώνου 30€
Mεσω e-mail 25€
Μέσω chat (Skype) 30€
Μέσω  video cam (Skype) 30€

 

Το ποσό προκαταβάλλεται για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές
συνεδρίες (Skype, Email)
   Δείτε τρόπους πληρωμής
Oι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και αδυνατείτε να πληρώσετε το συγκεκριμένο ποσό.