Με τι ασχολούμαι

Ασχολούμαι κυρίως με τα παρακάτω:

 • Κρίσεις πανικού
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Φοβίες
 • Πένθος
 • Κατάθλιψη
 • Ιδεο-Ψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα
 • Χρόνια πάθηση: η ψυχολογική της επίπτωση
 • Θέματα επικοινωνίας / σχέσεων
 • Διαζύγιο
 • Μονογονεικές οικογένειες
 • Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Θέματα αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας

 

Σε ποιους απευθύνομαι

Απευθύνομαι, μέσω ατομικών συνεδριών, σε εφήβους από 14 και άνω και σε ενήλικους και επίσης ασχολούμαι με συμβουλευτική γονέων. Σημείωση ότι για συμβουλευτική μέσω διαδικτύου απευθύνομαι μόνο σε ενήλικους δηλαδή άνω των 18 χρόνων.

Η συνεδρία μπορεί να γίνει και σε διαφορετική γλώσσα δηλαδή σε άτομα που η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους και μπορούν να συνεννοηθούν χρησιμοποιώντας την αγγλική.

 

Δεν μπορώ να προσφέρω βοήθεια σε περίπτωση κάτι επείγοντος όπως στη διαχείριση κρίσεων αλλά μπορώ να  προμηθεύσω το τηλέφωνο οργανισμών που μπορούν να σας στηρίξουν σε περίπτωση που χρειάζεστε άμεση βοήθεια.